Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Lingoes 2.8.1 FULLSilent – Từ điển miễn phí tốt nhất & NeoSpeech Text-to-Speech giọng Juile – phát âm chuẩn cho từ điển


1.Giới thiệu

Lingoes là 1 từ điển hỗ trợ tới trên 80 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng Việt). Lingoes hỗ trợ chức năng dịch cả đoạn văn, dịch 1 từ được chọn, dịch 1 từ tại vị trí con trỏ và có hỗ trợ phát âm. Ngoài ra, Lingoes còn có thể sử dụng các công cụ dịch online như Google Translate, Answer, Dictionary để giúp bạn dịch được tốt hơn
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét