Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Download XYplorer 12 - Quản lý file/ thư muc trên máy tính thay Windows Explore

Download XYplorer 12 - Quản lý file/ thư muc trên máy tính thay Windows Explore

1.Giới thiệu

XYplorer là phần mềm có giao diện dựa trên nền tảng của Windows Explore nhưng được bổ sung rất nhiều tính năng mới. Với chương trình này, bạn có thể xem trực tiếp các thông tin về file bất kỳ mà không cần phải mở chúng.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét