Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Windows Loader v2.2 By DAZ - Active mọi Windows 7


1.Giới thiệu

Đây là ứng dụng bộ nạp được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới, nổi tiếng dùng để qua mặt Microsoft WAT (Windows Activation Technologies) - Công cụ Active Windows 7 nhanh chóng . Thật dễ dàng và an toàn để kích hoạt . Bản thân ứng dụng được bơm vào SLIC (System Licensed Internal Code) hệ thống của bạn trước khi Windows khởi động, để qua mặt Windows và nghĩ rằng đây là chính hãng.
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét