Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Sony Daily Edition 900 reader

Vì vậy, tôi con số không có hại trong việc thêm một xem xét lại hàng ngày đọc Sony 900 bản, đặc biệt là xem xét phát hành gần đây là như thế nào. Đó và thực tế rằng tôi chỉ thay thế Sony PRS 505 với 900 cho phép tôi với sự tự tin một số thảo luận về các vấn đề về độ chói màn hình và khả năng đọc văn bản mà dường như xuất hiện trong so sánh của hai thiết bị này.
Tôi nhận được 900 mới của tôi một tuần trước đây và đã có một vài ngày để làm một bên phía so sánh với 505 đã được đọc ebook của tôi trong gần hai năm. Hãy để tôi giải quyết vấn đề ánh sáng chói đầu tiên. Thành thật mà nói tôi không thấy nơi tất cả các khiếu nại [900] đang đến từ. Trong sự đa dạng của điều kiện ánh sáng tôi sử dụng trình đọc ebook trong các vấn đề ánh sáng chói giống nhau cho cả hai thiết bị. Trong mọi trường hợp, một sự thay đổi nhỏ ở vị trí góc màn hình giải quyết vấn đề.
Vấn đề liên quan đến khả năng đọc văn bản là có thật. 900 không phù hợp với 505 sắc nét các cạnh nhân vật, cũng không phải trong sự tương phản giữa chữ và nền màn hình. Nó chắc chắn là không phải như một sự khác biệt để làm cho không đọc văn bản 900. Trong thực tế lấy khu vực màn hình lớn hơn tổng số kết hợp với phạm vi rộng lớn hơn kích thước phông chữ có sẵn trên 900 Tôi lớn lên quen và 900 và không có vấn đề đọc theo tất cả các điều kiện ánh sáng mà tôi đã sử dụng 505.
Một cá nhân lưu ý về đề tài này. Gần đây tôi đã phẫu thuật đục thủy tinh thể ở cả hai mắt và kết quả đó (Yea!) là sau hơn bốn mươi năm tôi không còn đòi hỏi kính cho các chức năng bình thường. Nhược điểm (Boo!) là lần đầu tiên trong cuộc sống của tôi bây giờ tôi bắt buộc phải có kính đọc. Tôi đề cập đến điều này chỉ vì tôi thấy rằng trong một pinch, tôi có thể, bằng cách chuyển sang chế độ phong cảnh và chọn font chữ lớn nhất trên 900, đọc chỉ tốt khi tôi đã quên hoặc thất lạc kính đọc sách của tôi.
Bây giờ tôi sẽ liệt kê các khả năng của 900 đã dẫn tôi đến việc chuyển đổi / nâng cấp.
Đầu tiên là khả năng đọc các tài liệu PDF. Tôi đọc rất nhiều tài liệu kỹ thuật, cả hai cuốn sách phần mềm và toán học khác nhau và các sách khoa học. Nói chung họ chỉ có sẵn và chỉ có thể được chính xác hoàn hảo ở định dạng PDF.Khi tôi lần đầu tiên mua 505 của tôi, tôi đã cố gắng để đọc các tài liệu về người đọc đó. Tôi nhanh chóng từ bỏ nỗ lực. Theo kích thước chữ sẽ cho phép các tài liệu thích hợp dựng hình kính lúp trong tay đã được yêu cầu. Điều chỉnh kích thước phông chữ có thể đọc được sẽ làm cho một ra băm của tài liệu. Tôi tìm thấy và 900 cho phép tôi đọc hầu hết các cuốn sách kỹ thuật ở định dạng PDF chỉ cần sử dụng tốt. Điểm số một trong số 900
Khả năng màn hình cảm ứng với khả năng để làm nổi bật văn bản, thêm ghi chú, và chạm vào một cái nhìn từ trong từ điển nhúng là lý do thứ hai tôi quyết định mua 900. Đây là lần đầu tiên màn hình cảm ứng của thiết bị của tôi vì vậy tôi vẫn nhận được hang của điều đó. Nhưng đã được tôi vui mừng với những khả năng này.
Tôi sẽ không thảo luận về một số khả năng mới khác trong 900. Có sẵn trong các chi tiết kỹ thuật sản phẩm và các nơi khác, và những người đã không làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi để có được một đầu đọc mới.
Vì vậy, kết luận của tôi về 505 so với 900 cuộc tranh luận? Tôi thực sự muốn tôi có thể có đủ khả năng để giữ cho cả hai. 505 thực sự không thể bị đánh bại để đọc sách văn bản tinh khiết, sắc nét rõ ràng và văn bản của nó kích thước nhỏ mỏng của nó làm cho nó tuyệt vời cho thực hiện bất cứ nơi nào đọc. Nhưng tôi muốn có khả năng đọc các tài liệu PDF và khả năng màn hình cảm ứng đã được thảo luận. Vì vậy, tôi đã thực hiện cuộc gọi ngay trong mọc cho 900.
Trong khi tôi đánh máy giận dữ đi cho tôi tung ra một số suy nghĩ về đọc ebook giấc mơ của tôi. Khi tôi người bạn đầu tiên chỉ ra cho tôi, tôi nghĩ rằng những gì một ý tưởng ngớ ngẩn:
http://www.youtube.com/watch?v=Mbh4Fdnv-s0
Tại sao bao ra tiền cho hai giống hệt độc giả toàn diện? Tuy nhiên, giống như em bé và bồn nước tôi sẽ không đưa ra những ý tưởng của một trình đọc màn hình kép.
Đây là ý tưởng giấc mơ của tôi. Một màn hình kích thước tương tự như màn hình 900 (tôi sẽ không muốn đi lớn hơn hoặc nhỏ hơn) với khả năng màn hình cảm ứng, trong thực tế, màn hình 505 chỉ mở rộng kích thước 900 trong khi vẫn giữ một số của 900 lợi thế: rộng hơn phạm vi của kích cỡ phông chữ, khả năng loại bỏ biên độ, sự lựa chọn phong cảnh hoặc chân dung xem, và khả năng hiển thị hai trang bên cạnh. Các màn hình khác sẽ có khả năng màn hình cảm ứng của 900, nhưng sẽ là một màn hình đầy đủ màu sắc.
Dreaming vào chi tiết hơn tôi sẽ đặt các nút tiêu chuẩn ở dưới cùng của màn hình đơn sắc (cũng tương tự như trên 900). Bất động sản tương ứng trên màn hình màu sẽ có một luôn luôn điều chỉnh cảm ứng kích thước phông chữ (giống như những gì cách nhấn vào nút (+) trên 900 hiển thị) và thanh cảm ứng một thanh trượt sẽ cho phép nhanh chóng chuyển hướng của các trang từ tài liệu bắt đầu để kết thúc Thanh trượt này sẽ bao gồm dấu trên thanh trượt cho bất kỳ dấu trang nào. Chạm vào điểm đánh dấu đánh dấu sách và người đọc sẽ nhảy đến trang đó. Hiển thị sẽ được đồng bộ vẽ của cùng một trang, dễ dàng rõ ràng về mắt màn hình hiển thị như 505 trên một màn hình và đầy màu sắc khác. Với thiết lập này, tôi sẽ được ở trên trời đọc ebook khi đọc Mỹ khoa học của tôi hoặc một trong những cuốn sách đồ họa nặng của tôi kỹ thuật.
Rõ ràng là một vấn đề sẽ là chi phí. Tuy nhiên tổng chi phí của một số máy tính bảng hiện nay (với màn hình màu) Tôi không thấy rằng nó cần được ngăn cấm.Các vấn đề khác là điện năng tiêu thụ. Với kinh nghiệm của tôi với 900 cho đến nay (sau một tuần tôi vẫn còn chạy trên phí đập đầu tiên lên) và tự nhiên các tùy chọn tồn tại để tắt hoặc màn hình khi không cần thiết, tôi không thấy điều này như một vấn đề lớn.
Ha, ha đó là thiết bị hiện giấc mơ của tôi.Tags: Sony Daily Edition 900 reader,
thêm font vào máy đọc sách sony prs 900

sony prs 900,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét