Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Chuyển sang giao diện tiếng Việt cho Windows 7Chuyển sang giao diện tiếng Việt cho Windows 7 - Hynls Blog


Một vài thao tác nhỏ sẽ giúp bạn chuyển đổi dễ dàng với gói giao diện tiếng Việt cho Windows 7 phiên bản 32-bit lẫn 64-bit
Để tải gói giao diện tiếng Việt về sử dụng cho Windows 7, người dùng chỉ có thể tải trực tiếp thông qua trang web của Microsoft mà chưa thể sử dụng tính năng Windows Update để tải tự động. (Tải gói giao diện tiếng Việt dành cho phiên bản 32 bit tại đây và cho phiên bản 64 bit tại đây).

Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét