Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Ghost Win7 SP1 64 V8.6 - Bản ghost phổ biến nhất của Trung Quốc năm 2013


1.Giới thiệu

Một bản ghost được sử dụng khá phổ biến ở Trung Quốc - nó được làm từ Windows 7 SP1 X64 nguyên gốc - đã cập nhật bản vá đến ngày 08/01/2013
Đọc thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét