Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Cách phân biệt SH thật và SH giả

Vài điểm để phân biệt SH nhái và SH thật:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét