Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

VMware Workstation 6.0.3+crack+key


Dung lượng:544 MB
Download
Crack

Nếu bạn muốn thử nghiệm phần mềm, thử cài đặt hệ điều hành mới, nghiên cứu cấu hình hệ thống mạng…Thì tại sau bạn không dùng “máy giả lập” để thử. 
VMware Workstation 6 là một phần mềm giả lập máy tính để bàn rất nổi tiếng của hãng VMware Inc, một công ty phần mềm lép vốn thuộc tập đoàn EMC chuyên làm phần mềm tạo máy ảo cho các hệ thống máy tính tương thích chíp x86 của Intel.

Sản phẩm chính của công ty bao gồm VMware Workstation cho máy để bàn và VMware ESX server, VMware GSX server cho máy chủ. Các phần mềm tạo máy ảo của VMware được coi là tốt nhất trên thế giới bởi nó hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như GNU/Linux, Mac OS X và Microsoft Windows. Các phần mềm máy ảo khác như Virtual PC chỉ hoạt động trên hệ điều hành Microsoft Windows.
Tags: vmware, workstation, tạo máy ảo,VMware Workstation 6.0.3+crack+key,crack VMware Workstation 6.0.3+crack+key,key VMware Workstation 6.0.3+crack+key

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét