Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

TRUYỆN MA của Nguyễn Ngọc Ngạn (FULL) đây

Ánh Mắt Vô Tình
http://adf.ly/4CHBW
http://adf.ly/4CHCE

Bãi Đất Hoang Sau Nhà 
http://adf.ly/4CHCr
http://adf.ly/4CHDX

Bóng Người Dưới Trăng 
http://adf.ly/4CHEH
http://adf.ly/4CHEv
http://adf.ly/4CHFh
http://adf.ly/4CHGN

Bóng Ma Bên Cửa 
http://www.fileden.com/files/2008/10...gMaBenCua1.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...gMaBenCua2.wma

Bùa Yêu
http://www.fileden.com/files/2008/10...7/BuaYeu01.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...7/BuaYeu02.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...7/BuaYeu03.wma

Chuyến Xe Buýt
http://www.fileden.com/files/2008/10..._xe_buyt_1.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10..._xe_buyt_2.wma

Cõi Âm
http://www.fileden.com/files/2008/10...677/CoiAm1.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...677/CoiAm2.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...677/CoiAm3.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...677/CoiAm4.wma

Đêm Trong Căn Nhà Hoang 
http://www.fileden.com/files/2008/10...ha_hoang_1.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...ha_hoang_2.wma

Hồn Về Trong Gió 
http://www.fileden.com/files/2008/10...eTrongGio1.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...eTrongGio2.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...eTrongGio3.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...eTrongGio4.wma

Lời Nguyên Nhà Mướn
http://www.fileden.com/files/2008/10...Nha%20Muon.wma
http://www.fileden.com/files/2008/10...20Muon%202.wma

Ngôi Mộ Mới Đắp
http://adf.ly/4CH61
http://adf.ly/4CH6x

Nhìn Quanh Một Mình
http://adf.ly/4CH7f
http://adf.ly/4CH83

Nhịp Cầu 
http://adf.ly/4CH8b
http://adf.ly/4CH9S

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn 
http://adf.ly/4CHA3
http://adf.ly/4CHAt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét