Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap1

Và đây là danh sách do em tổng hợp từ nhiều nguồn.
#1 : 52F-8492 / Phantom / Bạc


#2 : 80-NG-376-31 / Phantom / Xanh tím than ??


#3 : 80-NG-166-56 / Drophead Coupe / đen
#4 : 29A-155.55 / Phantom / đen 
#5 : 29A-088.88 / Phantom / trắng
#6 : 52U-2660 / Drophead Coupe / trắng

#7 : chua bien - ngoai cang / Ghost / Ghi

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap2
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap3
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap4
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét