Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap3

#16 : 15A-011.79 / Ghost / trắng 
#17 : 80NG-466-18 / Ghost / đỏ mận#18 : 56P-3939 / Ghost / trắng


#19 : 51A-053.93 / Phantom / đen#20 : 51A-059.59 / Ghost / trắng#21 : 29A-097.99 / Ghost / đen

#22 : 51-NG-166-35 / Phantom / đen#23 : 56N-8815 / Phantom / trắng#24 : 56S-3838 / Ghost / đen....
#25 : 51-NG-346-23 / Phantom / Ghi

#26 :29A - 232.58 (52p-8098)/ Phantom/ Đen xanh

#28 : 43-NG-346-40 / Ghost / đen


#29 : 56N-5339 / Drophead Coupe / xanh

#30 : 16M-3788 / Phantom / đen#31 : 80-NN-166-91 / Phantom / đen

#32 : 30N-3463 / Phantom / đỏ


#33 : 52P-5296 / Phantom / trắng

 ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét