Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

USB Safeguard+crack+key


USB Safeguard 3.0 cho phép đặt mật khẩu để mã hóa và bảo vệ thông tin chứa trên USB. Sau khi tải về, phần mềm cần được lưu vào USB và kích hoạt từ đó. Trong lần sử dụng đầu tiên, phần mềm sẽ yêu cầu người dùng tạo mật khẩu bảo vệ.
Tags: usb safeguard 3.0, bảo vệ dữ liệu, usb, mật khẩu, mã hóa, mật khẩu bảo vệ,USB Safeguard+crack+key,crack USB Safeguard+crack+key

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét