Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap2

#8 : 51A-058.88 / Ghost / đen#9 : 29A-038.99 / Phantom / trắng#10 : 99K-9999 / Phantom / đen 


#11 : 99A-005.99 / Ghost / đen ----#12 : 14P-3666 / Phantom / đen---
#13 : 80-NN-167-60 / Drophead Coupe / trắng
#14 : 52P-2937 / Phantom / trắng#15 : 80-NN-167-76 / Phatom / trắng

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap1
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap3
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap4
Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét