Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Tổng hợp Rolls-Royce tại Việt Nam-Tap5

#58: 51A-.055.18/ Rolls-Royce/ Ghost/ Xám.#59: Chưa biển / RR/ Phantom/ Đen

  • #60: Chưa biển/ RR/ Ghost/ Trắng ( e này trú ở 1 saloon ở Lê Văn Lương)
#61: 52F-4403/ RR/ Phantom/ Đen.


#62: 52S-0670/ Rolls-Royce/ Silver Spirit / đỏ mân.
#63: 29A-168.98/ RR / Phantom/ White


#64: 51A-022.96/ RR/ Ghost/ black


#65: Chưa biển / RR/ Ghost / Cẩm Phả- QN

#66: 51A-131.68/ RR/ Ghost / đen


 #67 xxx.xxx/ Rolls-Royce/ Phantom/ EWB/ Đen#68: 81A-001.99/ RR/ Phantom/ Hải Dương.


#69: 51A-169.69/ RR/ Ghost/ Trắng.

#70: xxx.xxx Rolls-Royce/ Phantom Coupe/ Đỏ mận
T

#71: 29A-355.88 / RR/ Phantom Coupe/ Đen

#72: 29A-333.66 /Rolls-Royce/ Ghost/ Black

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét