Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Download Direct 1.2+crack

Dunglượng:3.26 MB

Với chương trình này thì bạn khỏi bị giới hạn khi download từ rapidshare, thậm chí có thể download nhiều file từ RS cùng lúc khi không có acc premium.
Những đặc tính :
- Tăng tốc những tải xuống lên trên tới 500% (đôi khi hơn).
- Quản lý mọi tải xuống qua một màn ảnh trung tâm.
- Sử dụng những công nghệ mới để tìm và định vị tập tin nhanh nhất (đạt được thậm chí nhiều tốc độ hơn).
- Tạm ngừng và tải lại bất cứ khi nào.
- Lấy lại những file tải xuống hỏng.
- Xem trước âm nhạc và phim trong khi tải xuống.
- Sự hỗ trợ BitTorrent.
- Lịch gắn sẵn để hoạch định những tải xuống.
- Dễ dàng để sử dụng và định hình với một giao diện hoàn toàn đồ thị.
- Thống kê chuyên sâu trên những chi tiết tải xuống.
- Không bị giới hạn đồng thời tải xuống.
- Quản lý hồ sơ dễ dàng với MyFolders.
- Theo dõi bằng danh sách.
- Tự động hóa download và sửa lỗi.
Tag: download direct+crack, hỗ trở download, hỗ trợ tải xuống, rapidshare, tăng tốc download

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét