Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Hitler, we love Him !?


  Dù "bác Hitler" đã về trời lâu rồi nhưng bác vẫn con mãi trong tâm trí của  bao thế hẹ dù trẻ hay già tấm guơng bất diệt của bác làm mọi nguời ghê sợ. Và để tuởng nhớ bác thì cư dân mạng đã mở 1 cuộc triển lãm về bác với bức tranh độc đáo
Khi vừa mói sinh ra
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
Khi đã làm nhà lãnh đạo vẫn 1 phong cách cũ
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler

tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
Hitler đã đi vào lòng công chúng với sản phẩm đồ chơi bán chạy hơn cả Kitty và babie
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler

tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler

tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
SMILE HITLER by mina®.
Ngoài con cho béc-giê Blondy thì mèo là con vật cung của bác ý vì thật là chủ nào tớ ấy
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
Một điều đáng lưu ý là Bộ phim Pokemon của nhật thật ra chỉ là bản remix của Đức.Với Bác Hitler thì con chuột Pikachu là một con vật may mắn gắn bó sự nghiệp của bác
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
Bác hitler bi bọn Paparazzi soi  mói kể cả việc .....ăn dưa
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
Bác cũng là thần tuợng của dân Emo
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
MỘT SỐ KẺ CÒN ĂN THEO HÌNH ẢNH QUÁ NỒI TIẾNG CỦA BÁC
ĐÓ LÀ TÊN BUSH
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler


tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler
tamtay.vn - photo - Hitler Iove you .. Pikachu hitler

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét