Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

µTorrent Acceleration Tool+crack+key


Dung lượng:6.79 MB
Download & crack
µTorrent Acceleration Tool là công cụ đẩy nhanh tốc độ download dữ liệu về máy tính của bạn. Sử dụng công cụ này, bạn có thể trải nghiệm tốc độ download cực nhanh mà không mất thời gian thiết lập cấu hình cho nó.
µTorrent Acceleration Tool

Tính năng:

• Đẩy nhanh đáng kể tốc độ download bằng µTorrent.
• Là phần mềm gia tăng tốc độ download rất mạnh mẽ.
• Giao diện người dùng dễ sử dụng.
• Hoạt động dễ dàng thông qua biểu tượng trên khay hệ thống.
• Không chứa spyware, adware, trojans,…

Yêu cầu:

• Kết nối Internet.

Tags:: µtorrent acceleration tool 2.5.0, tăng tốc download, hỗ trợ download, accelerator download, download support,µTorrent Acceleration Tool+crack+key,crack µTorrent Acceleration Tool+crack+key

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét