Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

Hero Super Player 3.0.8+crack+key


Dung lượng:26.23 MB
Download
Crack

Hero Super Player là chương trình chơi mọi file media và các loại đĩa film, bạn không cần một chương trình nào nữa để chơi các file media. Cũng như các phiên bản khác bạn có thể xem film dưới nền desktop. Hỗ trợ chuyển đổi các dạng file AC3, MP3 và WAV etc, nén CD và chuyển đổi qua lại giữa các file video MPEG4 và AVI.
Tags: chơi nhạc, file media, chuyển đổi, avi, mp3, file video, century herosoft computer technology,Hero Super Player 3.0.8+crack+key,crack Hero Super Player 3.0.8+crack+key,key Hero Super Player 3.0.8+crack+key,Hero Super Player 3.0.8+crack+key

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét