Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Sonne DVD Burner 4.2.0.2010+crack+key


Dung lượng:51.44 MB
Download
Crack&key

Sonne DVD Burner là một DVD trình ghi đĩa mạnh, được thiết kế để đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn trong trong việc ghi video, file ISO Image và VIDEO_TS vào đĩa DVD; ghi tất cả file vào đĩa dữ liệu;tạo đĩa DVD từ các file video khác. Hơn nữa, nó có thể chụp các video để ghi vào hoặc tạo đĩa DVD.

Một số tính năng chính:
  • Tạo đĩa DVD với DVD menu
  • Thu video hay chụp ảnh từ các thiết bị khác như USB webcam
  • Chụp ảnh nhanh với hotkey
  • Ghi dữ liệu ra đĩa
  • Ghi ra đĩa DVD các thư mục DVD
  • Ghi ra đĩa DVD các file video không dùng menu

Tags: sonne dvd burner, sonne, burn dvd, ghi đĩa dvd, dvd burning, phần mềm ghi đĩa,Sonne DVD Burner 4.2.0.2010+crack+key,crack Sonne DVD Burner 4.2.0.2010+crack+key,key Sonne DVD Burner 4.2.0.2010+crack+key

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét