Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Đền Cuông - Nghệ An


Ðền nằm ở lưng chừng núi Mộ Dạ, ngay kề Quốc lộ I. Phía sau núi là biển cả mênh mông. Kiến trúc bên trong đã được tu bổ lại nhưng vẫn giữ dáng vẻ xưa. Đó là các cây cột đồ sộ, những chạm nổi rồng phượng tinh xảo, những câu đối viết bằng chữ Hán của các quan lại, danh nho thời trước muốn tỏ lòng tôn kính với vua Thục An Dương Vương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét