Thêm con mẹc nữa vậy. Đi gầm cao lúc nào cũng khoái hơn các cụ nhỉ. Ở VN có đường ngon đâu mà phi. Thôi thì cứ gầm cao đi cho nó khỏe vậy. Con này đi thì khỏi nghĩ rồi. HN mình chuộng lắm