Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Ảnh mới của bé Tin: Ảo tung chảo


Ảnh mới của bé Tin: Ảo tung chảo

Em ý photoshop nặng đến nỗi mà những nét ở vị trí tương phản cao nhìn sắc hơn dao làm cho những bức ảnh lẽ ra là nghệ thuật nhưng lại chả có mấy giá trị nghệ thuật.

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
  tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 1

 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
 • tamtay.vn - photo - Bé Tin 2
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3
  • tamtay.vn - photo - Bé Tin 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét