Khoe với các bác xe PAJERO SPORT ULTIMATE bên gốc mai vàng.Ưu điểm gầm cao, máy khỏe, khung gầm chắc chắn, nội thất đẹp, chở được cả nhà đông con.